Detoxikura tela aj duše

Pozývame Vás na prednášku s besedou s MUDr. Igorem Bukovským, PhD.

utorok 21. 6. 2022
o 17:00 hod.

 

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
A. Dubčeka 27, Piešťany