Cesta ku Slobode

Cesta ku Slobode

Cesta ku Slobode Seminár proti závislostiam s Mudr. Milanem Moskalou Vstup je bezplatný.   Miesta konania Piešťany 5. – 10. Septembera Centrum Zrnko Zavretý kút 113 Ďalšie prednášky na ktoré sa môžete tešiť 8. 11. ČARO PRAVIDELNÉHO POHYBU Mgr. Karol Badinský 13. 12....
Kluby zdravia

Kluby zdravia

Kluby zdravia Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia Vstup je bezplatný.   Miesta konania Piešťany September až december Centrum Zrnko Zavretý kút 113 Prednášky v Piešťanoch 5. – 10. 9. CESTA KU SLOBODEseminár proti závislostiamMUDr. Milan Moskala 8....
Detoxikura tela aj duše

Detoxikura tela aj duše

Detoxikura tela aj duše Pozývame Vás na prednášku s besedou s MUDr. Igorem Bukovským, PhD. utorok 21. 6. 2022o 17:00 hod.   Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany A. Dubčeka 27,...