Kluby zdravia

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia

Vstup je bezplatný.

 

Miesta konania

Piešťany

September až december

Centrum Zrnko

Zavretý kút 113

Prednášky v Piešťanoch

5. – 10. 9.

CESTA KU SLOBODE
seminár proti závislostiam
MUDr. Milan Moskala

8. 11.

ČARO PRAVIDELNÉHO POHYBU

Mgr. Karol Badinský

13. 12.

NOVO A ZDRAVO DO ROKU 2023

MUDr. Milan Moskala

Organizuje

Na organizácii projektu sa podieľajú organizácie o. z. Život a zdravie 

DAJME ŠANCU SVOJMU ZDRAVIU!