Cesta ku Slobode

Seminár proti závislostiam s Mudr. Milanem Moskalou

Vstup je bezplatný.

 

Miesta konania

Piešťany

5. – 10. Septembera

Centrum Zrnko

Zavretý kút 113

Ďalšie prednášky na ktoré sa môžete tešiť

8. 11.

ČARO PRAVIDELNÉHO POHYBU

Mgr. Karol Badinský

13. 12.

NOVO A ZDRAVO DO ROKU 2023

MUDr. Milan Moskala

Organizuje

Na organizácii projektu sa podieľajú organizácie o. z. Život a zdravie 

DAJME ŠANCU SVOJMU ZDRAVIU!